سیگار و اورواوژی

سرطان مثانه

سرطان مثانه جزو بیماری‌های شایع مردان بالای ۵۰ سال سیگاری قهار است که اغلب با علایم ادرار خونی بدون سوزش یا تحریک ادرار خود را نشان می دهد ، ولی ممکن است در بسیاری از موارد بدون علامت بوده و در سونوگرافی اتفاقی کشف شود .

تومور مثانه

سرطان مثانه زمانی ایجاد می شود که سلول های مثانه شروع به رشد غیرطبیعی کرده و توموری در مثانه ایجاد می کنند.

سرطان مثانه یا تومور مثانه معمولا به شکل ضایعه برجسته داخل مثانه بوده که در مردان بالای ۵۰ سال و افراد سیگاری و ارتباط با مواد شیمیایی شایتر بوده و با علایم مختلفی از جمله خون در ادرار تا علایم سوزش و درد در ادرار کردن ، و گاهی بدون علامت بروز می کند.

معمولا با سونوگرافی تشخیص احتمالی گذاشته شده و با سیستوسکوپی (اندوسکوپی مثانه) و بیوپسی و با پاتولوژی تشخیص قطعی داده و درمان های تکمیلی پیشنهاد می شود.

اکثر موارد سرطان مثانه ۷۰درصد موارد کمتر تهاجمی بوده و تشخیص به موقع باعث تخفیف در درمان و شیمی درمانی لوکال (فقط داخل مثانه ) می شود و بنابراین تشخیص زود هنگام بسیار حیاتی است.

توصیه بنده به بیماران پر خطر (مرد بالای ۵۰ سال با مصرف سیگار زیاد ) توصیه به سونوگرافی و بررسی از سن بالای ۵۰ سال می باشد.

ولی فراموش نکنید اصل درمان پیشگیری است و آن هم با قطع مصرف سیگار.

تعداد زیادی از افراد سیگاری سالانه دچار این سرطان بسیار بدخیم و اذیت کننده می شوند و انتهای سیر بیماری در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان سریعتر ، باعث آسیب های بسیار جدی به بیمار و بخصوص مرگ بسیار بدی را برای فر رقم می زند پس دوباره تاکید می کنم بر ترک قطعی سیگار😡