اشتراک : آب خارج شده چیه منی هست یا خیر؟
سلام آقای دکتر سوالی دارم از نظر بیماری و از نظر شرعی و غسل برام خیلی مهمه . آزمایشات کلیه و مثانه . سونو سالمه. من همیشه بعد از ادرار استبراء میکنم که بعد از سوال توضیح داده ام . من طبق روال معمول زندگی روزمره هنگام اجابت مزاج و دفع به دلیل یبوست که دارم بعد از خروج ادرار و دفع مدفوع مقداری مایع آب سفید رنگ یا زرد رنگ یا کدری رنگ ادرار که رنگ ادرار رو تغییر میدهد که از من خارج میشود که باید مقدار صبرکنم و بعد مقداری ادرار کنم که رد شود و رنگ ادرار شفاف شود (یکی از همکارانتون در کلیپی در نت میگه منی هست که برای من سوال شدyun.ir/kaiu8c یا همکار دیگر میگه چون یبوست داری منی هست yun.ir/ld8no2) اگر این طوری باشد خیلی از مردها یبوست دارند پس همیشه ازشون منی خارج میشه با این تفاسیر  آیا این آب منی هست و اگر نه چه چیزی هست ؟ با تشکر 31ساله مجرد  تعریف استبراء : استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن ادرار انجام می دهند برای آنکه اطمینان کنند ادرار در مجرا نمانده است. و روش آن این است که بعد از قطع شدن ادرار اگر مخرج غائط (مدفوع) نجس شده اول ان را تطهیر کنند بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد انگشت شست را روی الت و انگشت پهلوی شست را زیر ان بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از ان سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.