اشتراک : پاسخ به آب خارج شده چیه منی هست یا خیر؟
سلام دوست عزیز این ترشحات که شما می فرمایید ترشحات پروستات هست و با فشار به پروستات و حتی در حالت تحریک تخلیه می شه و مشکل شرعی و نیاز غسل نداره از حداقل ۱۰ تا مرجع ما استعلام گرفتیم