اشتراک : درد ناحیه چپ شکم
سلام و وقت بخیر من در ناحیه چپ پایین شکم وپهلوی چپ و تیر کشیدن در کشاله ران دو روزه احساس میکنم ا*ته برا ۵شنبه در شهرستان خدابنده وقت رزو کردم چه دارویی مصرف کنم تا بیام خدمتتون برا معالجه