اشتراک : پاسخ به مشکل جنسی به دلیل دیابت
دیابت باعث اختلال در عملکرد عصبی و عروقی می شود که ممکن است باعث اختلال در عملکرد جنسی شود. دیابت باعث افزایش سطح قند خون و آسیب به عروق کوچک و بزرگ در بدن می شود. این آسیب ها ممکن است باعث اختلال در جریان خون به قسمت های مختلف بدن شود، از جمله به قسمت های تناسلی. همچنین، دیابت ممکن است باعث کاهش سطح تستوسترون (هورمون جنسی) در بدن شود که نقش مهمی در عملکرد جنسی دارد. به طور کلی، داشتن سطح قابل قبول قند خون و مراقبت مناسب از دیابت می تواند به حفظ عملکرد جنسی کمک کند.